Pantanal je rozsáhlá pánev na pomezí Bolívie, Paraguaye a Brazílie, která se v období dešťů zaplní z větší části vodou tak, že představuje největší sezonně zaplavovaný mokřad na světě. V období sucha převládá savana se zbytky vodních nádrží, u kterých se soustřeďují zvířata. Jde tak o ideální místo na pozorování fauny Jižní Ameriky. Mozaiku stálezelených i opadavých lesů, mokřadů i travnaté savany obývá mnoho druhů zvířat, např. téměř 700 druhů ptáků.

The Panatal is a huge basin on the border between Bolivia, Paraguay and Brazil. In the rainy season it is to a large extent filled with water so the area is the largest seasonally flooded wetland in the world. During the dry season, the savannah dominates the landscape, together with the remaining water bodies where animals congregate.. That is why the Pantanal basin is an ideal area to watch South American fauna. The mosaic of evergreen and broadleaved deciduous forests, wetlands and grasslands harbours numerous animal species, e.g. almost 700 bird species.