Článek přináší základní poznatky o bionomii, rozšíření, příčinách ohrožení a možnostech ochrany otakárkovitého motýla petrokřídlce podražcového (Zerynthia polyxena).

The article presents basic information on the bionomics, distribution, conservation status of, and possible conservation measures for a fine butterfly, the Southern Festoon (Zerynthia polyxena).