Přiblížení metodiky zjišťování spotřeby mšic jejich predátory (např. larvami pestřenek rodů Sphaerophoria, Syrphus aj.) a parazitoidy (např. mšicomary rodu Diaeretiella) v laboratorních a polních podmínkách.

Methods for assessing the rate of consumption of aphides by their predators (e.g., hoverfly larvae of the genus Sphaerophoria, Syrphus, etc.) and parasitoids (e.g., cabbage aphid parasite of the genus Diaeretiella) both in the field and under laboratory conditions are described by the authors. The contribution of predators and parasitoids to aphid control in various agroecosystems is compared in the article.