Hladýš andělikový (Laserpitium archangelica) z čeledi miříkovitých (Apiaceae) patří mezi nejvzácnější a nejohroženější druhy české flóry. Evropský areál se omezuje pouze na horské polohy severního Balkánu a Karpat, nejzazší místo jeho roztroušeného výskytu nalezneme na Moravě v Hrubém Jeseníku. V r. 2002 autoři článku potvrdili pro ČR unikátní nález F. Procházky z r. 1965 na Svitavsku, kde roste silná a životaschopná populace hladýše čítající několik set statných rostlin.

Laserpitium archangelica from the family Apiaceae belongs to the rarest and most endangered species of Czech flora. Its European area is restricted to the mountain latitudes of the northern Balkans and Carpathians. The most distant locality of its scattered distribution is in the Hrubý Jeseník Mountains in Moravia. In 2002 the authors of this article confirmed a unique discovery of this species in the Svitava region, made earlier in 1965 by F. Procházka, in a locality with a strong and viable population of several hundred robust plants.