Polyploidie sehrála a sehrává v rostlinné evoluci klíčovou roli. Nejméně 80 % druhů recentních krytosemenných rostlin prošlo v minulosti alespoň jedním cyklem polyploidizace. Mezi polyploidní druhy patří řada hospodářsky významných rostlin jako vojtěška, obiloviny, bavlník, tabák a banánovník. Článek se blíže zabývá problematikou alopolyploidie, která je definována jako stav buněčného jádra obsahujícího dva nebo více odlišných genomů. Studium alopolyploidních rostlinných druhů ukázalo, že tyto genomy mohou během svého vývoje procházet aktivním procesem reorganizace. Dochází k podobným změnám i u přirozeného a syntetického tabáku?

Polyploidy has played a prominent role in the evolution of plants with as many as 80% of angiosperm species including common crop plants such as alfalfa, cereals, cotton, tobacco and banana. This article provides general information on allopolyploidy, which is characterised by the presence of two or more genomes of different species in one nucleus. Recent molecular studies have shown that allopolyploid genomes can go through an active process of reorganisation. It is reported here whether these processes also occur in natural and synthetic tobacco (Nicotiana tabacum).