Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, vedoucí k demyelinizaci nervových výběžků (axonů). Postihuje převážně lidi v produktivním věku a často vede následkem trvalého postižení pohybového či smyslového aparátu k částečné nebo úplné invaliditě. Nepřímých důkazů svědčících pro infekční hypotézu RS existuje celá řada, nejvíce podezřelé jsou herpetické viry, které po odeznění primární infekce přetrvávají v latentním stavu v hostitelském organismu po celý jeho další život.

Multiple sclerosis is a self-immune chronic inflammatory illness of the central nervous system resulting in demyelinization of the nervous axons. The illness appears mainly among people of productive age. Its result is partial or total invalidity due to a handicap of the motor or sense organs. A wide range of indirect proofs exist supporting the infection origin of multiple sclerosis. The most suspicious are herpetic viruses, which after primary infection survive in a latent state in the hosting organism for its entire life.