Mravenec lužní (Liometopum microcephalum) žije v jižní Evropě a Malé Asii, na jihu Moravy a Slovenska dosahuje severozápadní hranice svého areálu. Na Moravě v současnosti přežívá jen na několika lokalitách převážně v okolí řeky Dyje. Je vázán na zachovalé části říční nivy s lužními lesy. Přiblížen výskyt a dosavadní poznatky z biologie v rezervaci Křivé jezero v Chráněné krajinné oblasti Pálava.

The ant Liometopum microcephalum occurs in southern Europe and in Asia Minor and it reaches the northwestern limit of its distribution range in South Moravia and in Slovakia. In Moravia, it has survived at a few sites, mainly along the Dyje/Thaya river. It prefers well-preserved floodplains with forests. The ant´s occurrence and current knowledge of its bionomics in the Křivé jezero National Nature Reserve in the Pálava Protected Landscape Area are explained by the authors.