Při květnové návštěvě chorvatského pobřeží Jaderského moře se autoři zaměřili na pozorování ptáků žijících na poloostrově Pelješac. Přiblíženy hlavně druhy, které se nevyskytují i v ČR, nebo jen vzácně.

During a May visit to the Croatian coast of the Adriatic Sea, the authors watched birds on the Pelješac Peninsula. The article pays special attention to bird species which do not or only rarely occur in the Czech Republic.