Přiblížení některých problémů způsobených přírodě Nového Zélandu člověkem zavlečenými nepůvodními druhy živočichů a rostlin.

Some problems caused by plant and animal species introduced to New Zealand are discussed in the article.