Autor přibližuje rozšíření, ekologii, potravní biologii i poznámky k taxonomickým nejasnostem 12 druhů zmijí rodů Vipera, Montivipera a Macrovipera v asijské části Turecka, včetně vzácných a málo známých druhů, jako např. Montivipera albizona či M. wagneri.

The author describes the distribution, bionomics incl. trophic biology and current taxonomic status of 12 viper species of the genus Vipera, Montivipera and Macrovipera in the Asian part of Turkey, incl. rare or less known species, e.g. Montivipera albizona or the Ocellate Mountain Viper M. wagneri.