Autor přehledně shrnuje historii poznání i aktuální znalosti o aeronatickém chování pavouků, tedy jejich šíření vzduchem. Charakterizuje také obecné zákonitosti šíření živočichů na konkrétních příkladech pavouků.

The author summarises historical and current knowledge of aeronautic behaviour in spiders, i.e. their dispersal in the air. General patterns in animal dispersal are demonstrated by examples from spider bionomics.