Přehled každoročně udělovaných cen za nejlepší články publikované v uplynulém ročníku, doplněný o fotografie ze slavnostního předání cen ve vile Lanna za přítomnosti významných představitelů Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy v Praze, zástupců redakční rady, tisku ad.

A review of awards for the best articles published in the journal over the last year, which has become an annual tradition. This summary is complemented by photos documenting the awards ceremony held at the Villa Lanna, where important representatives of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Charles University Prague, Editorial Board and the press participated.