V letech 2002-2004 pořádala organizace Plintlife ve Velké Británii akci, při níž si obyvatelé jednotlivých hrabství a velkých měst Spojeného království vybírali rostliny, které se staly květinovými symboly těchto území.

Plantlife, a non-governmental organisation promoting plant conservation, ran an interesting campaign in the United Kingdom from 2002 to 2004. Members of the public in counties and cities selected wild flowers to be the emblems of their respective areas.