Národní park Mount Iglit-Baco zahrnuje velkou část centrální oblasti filipínského ostrova Mindoro v okolí hor Mt. Baco (2 488 m n. m.) a Mt. Iglit (2 364 m n. m.). Mindoro bohužel patří k nejvíce odlesněným ostrovům Filipín, jsou zachovány jen méně než 3 % primárních lesů. Zbytky nížinných deštných, monzunových, horských a mlžných lesů s kriticky ohroženými endemickými druhy zvířat jsou chráněny v národním parku.

Mount Iglit-Baco National Park covers large areas of the central part of the island of Mindoro on the Philippines. It is situated near Mt. Baco (2,488 m a.s.l.) and Mt. Iglit, the latter reaching 2,364 m a.s.l. Unfortunately, the island is among the most deforested parts of the archipelago. Less than 3% of primary forests have been preserved there. Remnants of lowland rain, mountain and cloud forests with critically threatened endemic animal species are protected in the national park.