V dalším z článků pojednávajících o nových druzích pěstovaných zelenin se dovídáme zajímavosti o čel. hvězdnicovitých (Asteraceae) a jejích zástupcích (černý kořen - Scorzonera hispanica, salsif - Tragopogon porrifolius var. sativus, jakon - Smallanthus sonchifolius) a o druzích z čel. hluchavkovitých (Lamiaceae) a šáchorovitých (Cyperaceae).

This continuation of the series on new species of cultivated vegetables deals with peculiarities of the family Asteraceae and its representatives (Scorzonera hispanica, Tragopogon porrifolius var. sativus, Smallanthus sonchifolius) as well as with other species of the family Lamiaceae and Cyperaceae.