Sinice (Cyanobacteria) se vyskytují nejen ve vodních nádržích ve formě vodního květu, ale také ve vzduchu, v půdě, na vlhkých skálách, v rašeliništích, v moři nebo dokonce na ledovcích. Jelikož o vodním květu sinic a jejich toxinech bylo již v Živě dříve mnoho pojednáno, podíváme se na sinice nyní jiným pohledem a to pomocí světelné i transmisní elektronové mikroskopie.

Cyanophytes (Cyanobacteria) do not only occur in water tanks in the form of algal bloom, but also in the air, in the soil, on damp rocks, in peatland, in the sea or even on glaciers. As much has already been written in Živa on cyanophyte algal bloom and its toxins, we now look at cyanophytes from a different standpoint, using optical and transmission electron microscopy.