Magnolie vynikají bohatostí a velikostí květů. Článek shrnuje poznatky o květní biologii magnolií a je zde vysvětlen evoluční vývoj některých květních orgánů, teorie opylování či význam jednotlivých atraktantů květů. Zmíněny jsou také zákonitosti plodnosti pěstovaných rostlin v ČR i doložené údaje o jejich opylování drobnými brouky.

Magnolia trees are distinguished by the richness and large size of their flowers. This article summarizes knowledge of the Magnolia flower biology and explains the development of some flower organs, the theory of pollination and the importance of different flower attractants. The regularity of the fruiting of plants grown in the Czech Republic is also mentioned, as well as data on their pollination by small beetles.