Rod pupalka (Oenothera) zahrnuje více než 120 amerických druhů rozmanitého vzhledu. Výraznou skupinu tvoří podrod Lavauxia, jehož tři severoamerické druhy jsou podrobně popsány v článku (Oe. acutissima, Oe. flava, Oe. triloba). Výhodou těchto druhů v kultuře je jejich pěstitelská nenáročnost a zároveň exotický vzhled.

Oenothera genus comprises more than 120 American species with varied appearances. The sub-genus Lavauxia is a distinctive group. Its three North American species (Oe. acutissima, Oe. flava, Oe. triloba) are described in this article. Their common advantage is their attractive appearance and their modest cultivation requirements.