Článek navazuje na příspěvek o nepůvodních druzích živočichů a rostlin na Novém Zélandu a přibližuje vybrané příklady problematických zavlečených organismů na některých jiných ostrovech celého světa.

This article follows on from the contribution on non-native wildlife species in New Zealand. It presents some examples of introduced invasive alien organisms on some other islands around the world.