Pokračování článku o evoluci dvoužábrých hlavonožců (Coleoidea) se věnuje vývoji i v současnosti žijících vampýrovek (Vampyromorpha), různých skupin teutidů - krakaticím, kalmarům a olihním (řády Oegopsida a Myopsida), a sépioidů i chobotnic (Octopoda).

This continuation of the article on evolution in endocochleate cephalopods (Coleoidea) deals with evolution in present-day vampire squids (Vampyromorpha), various teutoids groups from the orders Oegopsida and Myopsida and octopuses and paper nautilus (Octopoda).