Podle klasické morfologie rostlinného těla je kořen spolu se stonkem a listem jedním ze tří základních rostlinných orgánů. Morfologické kategorie jsou ale zároveň vědeckou hypotézou s vývojem a alternativami. Dozvíme se podrobnosti o historii poznání kořene, odlišných názorech na jeho vznik, homologii či podobnost se stonkem.

According to the classical morphology of the plant body, the root is one of the three principal plant organs, in addition to the stem and leaf. However, morphological categories are just a scientific hypothesis with its own development and alternatives. This article provides detailed information on root investigation history and on different views regarding its origin, homology or similarity with the stem.