Zkušenosti získané studiem zákonitostí regulace embryonálního vývoje u obojživelníků vedly ke vzniku vědní oblasti zjednodušeně nazývané embryonální klonování. Článek přibližuje historii přenosu buněčných jader, výběr jádra (nejvhodnějších typů buněk) a jeho přeprogramování včetně výsledků přenosu jader u různých savců.

Experience gained through the study of embryonic development in amphibians and the possibility of its regulation has resulted in the appearance of a new scientific discipline called embryonic cloning. This article describes the history of the transfer of cell nuclei, the choice of nucleus (the most appropriate type of cells) and its programming, together with the results of nuclei transfer in different mammals.