Cibulové zeleniny patří nejen všechny do stejné botanické čeledi liliovitých (Liliaceae), ale dokonce do jediného rodu česnek (Allium). V ČR má nejdelší a největší šlechtitelskou i pěstitelskou tradici cibule kuchyňská (A. cepa), pažitka, česnek, pór, na okraji zájmu zůstává šalotka a ještě více perlovka.

All bulb vegetables belong to the same botanical family - Liliaceae, and to just one genus - Allium. The following species have the longest cultivation tradition in the Czech Republic: onion (Allium cepa), chives (A. schoenoprasum), garlic (A. sativum) and leek (A. porrum). Shallot and Allium porrum sectivum can be considered to have been neglected to date.