Stručné přiblížení středoamerických druhů medvídkovitých šelem (Procyonidae) se zaměřením na olinga štíhlého (Bassaricyon gabbii) a kynkažu (Potos flavus) pozorované v Kostarice. Popis zajímavého způsobu zastrašování predátora u kynkažu.

This article briefly summarises knowledge of two Central American carnivores from the family Procyonidae, in particular the Bushy-tailed Olingo (Bassaricyon gabbii) and Kinkajou (Potos flavus) watched by the authors in Costa Rica. Interesting deterrence behaviour against predators is reported in the Kinkajou.