Sveřep stoklasa (dříve s. obilný) - Bromus secalinus pochází ze stepí Blízkého východu a o jeho dávné minulosti v obilných kulturách svědčí archeologické nálezy již z období neolitu. Jako jednoletý ozimý druh se nejčastěji vyskytoval v ozimém žitu, jemuž jsou i mladá stébla sveřepu podobná. V ČR, stejně jako v ostatních zemích EU, dnes patří ke kriticky ohroženým rostlinám, nemá ale status chráněného druhu.

Brome-grass (Bromus secalinus) originates from the steppes of the Near East. Archaeological discoveries going back as far as the Neolithic period provide proof of its ancient history in corn cultivation. As a one-year winter species it was present mainly in winter rye fields - young stems of brome-grass are similar to those of winter rye. In the Czech Republic as well as in other EU countries, this species is at present classified as a critically endangered plant, but without the status of a protected species.