Při mykologické exkurzi v Chráněné krajinné oblasti České středohoří byly v září 2004 nalezeny tři plodnice velmi vzácné bedly Bucknallovy (Cystolepiota bucknallii). Jde v této oblasti pravděpodobně o první potvrzený nález vzácného druhu bedly popsané v roce 1881, v Čechách byl doposud známa pouze ze šesti lokalit.

In September 2004 three fruiting bodies of the very rare species Cystolepiota bucknallii were found during a mycological excursion in the České středohoří Protected Landscape Area.. This is probably the first finding in this area of this rare Cystolepiota species, which was first described in 1881 and has so far only been identified at six sites in Bohemia.