Korkovník amurský (Phellodendron amurense) je značně aromatický strom z čeledi routovitých (Rutaceae) dosahující výšky až 15 m. Druhy rodu korkovník jsou domovem v mírném a subtropickém pásmu východní Asie, proto jeho výskyt v krajině Hostýnských vrchů je pozoruhodný.

Phellodendron amurense is an aromatic tree species from the family Rutaceae with a height of up to 15 m. Phellodendron species originate in temperate and subtropical zones of East Asia so their occurrence in the Hostýnské vrchy region is worthy of note.