Pohoří Králického Sněžníka na pomezí Čech, Moravy a Polska je rozlohou malé, ale geologicky, hydrologicky (rozvodí tří moří) a geobotanicky zajímavé. Autoři přibližují jednotlivá stanoviště a rostlinná společenstva oblasti.

The Králický Sněžník Mts. within the confines of Bohemia, Moravia and Poland cover a small area. However, they are remarkable geologically, geobotanically and geographically (as a watershed of three seas). The authors deal with individual habitat types and plant communities present in the area.