Cesta za flórou a vegetací Papuy-Nové Guineje se završí v alpínském pásmu luk, horských rašelinišť a jezer. Nejvýznamnější složkou jsou zde rostliny gondwanského původu (viz Živa 2005, 4: 159-162) představované vývojovými liniemi adaptovanými na těžké životní podmínky a dále druhy s centrem v mírném pásu severní polokoule, tzv. holarktické oblasti. Rozšiřující přílohu s videosekvencemi najdete na:http://195.113.57.24/stancik/png.html.

Our exploration of Papua New Guinea flora and vegetation ends in the Alpine zone of meadows, mountain wetlands and lakes. Plants of Gondwanan origin (see Živa 2005, 4: ...) are the most important components of these ecosystems. They are represented by development lines adapted to hard living conditions and also by species with their centre in the temperate zone of the northern hemisphere, known as the holarctic region.
Additional material with video-sequences can be found at: http://195.113.57.24/stancik/png.html.