Ekvádor patří mezi země s největší biodiverzitou na světě, ale zároveň mezi místa s nejrozsáhlejším poškozováním místních ekosystémů. Zbytky cenných biotopů se snaží chránit v několika národních parcích a rezervacích. Rezervace Mindo-Nambillo zahrnuje unikátní území submontánních, horských a mlžných lesů západního masivu And, kde se střetává flóra a fauna bioregionů Chocó a tropických And. Žijí zde i mnohé lokálně endemické druhy.

Ecuador is a mega-diverse country, but at the same time, a part of the world with the most extensive habitat destruction and loss (a global biodiversity hot spot). Some national parks and other protected areas have tried to maintain remnants of valuable habitats in the country. The Mindo-Nambillo Reserve includes a unique area of submontane, mountain and cloud forests on the western range of the Andes, where flora a fauna of the Chocó and tropical Andes bioregions meet. There are numerous wildlife species endemic to the protected area.