Slíďák břehový (Arctosa cinerea) je vzácný a velký pavouk vyhledávající břehové partie řek bez vegetace. V ČR je znám jen z několika málo lokalit. Článek popisuje nález nové lokality na řece Orlici.

The lycosid Arctosa cinerea is a rare and large spider preferring riparian habitats without vegetation cover. In the Czech Republic it has been reported from only a very few sites. The article describes a finding of the species at a new site on the Orlice River (East Bohemia).