Přírodní podmínky pouští provincie Xinjiang na severozápadě Číny z nich činí jedno z nejextrémnějších stanovišť naší planety. Pestrost vegetace je dána především gradientem srážek, nadmořskou výškou, dostupností podzemní vody, zasolením půdy a případně i geologickým složením substrátu. Článek přináší přehled rostlin a jejich adaptací k tomuto prostředí, jako je redukce listů nebo vzácněji se vyskytující listová sukulence.

The deserts of the Xinjiang Province in north-western China are among the most extreme localities on the Earth due to their special natural conditions. The variety of vegetation derives primarily from the precipitation gradient, altitude, accessibility of underground water, soil salinity and even the composition of geological substrate. A list of plants and their adaptation to the special environment, such as leaf reduction and rarer succulencein leaves is presented in the article.