Žížaly (Megadriles) nejsou schopné přežívat v dlouhodobě suchých půdách. Přesto některé druhy žijí i v pouštích, ovšem jen na místech s dočasným nebo trvalým dostatkem vláhy (např. oázy). V pouštích, polopouštích a stepích Levanty (část Izraele, Jordánska atd.) bylo dosud nalezeno asi 20 autochtonních druhů (10-13 endemických) žížal z několika rodů. Běžné jsou některé nepůvodní druhy zavlečené člověk do různých částí světa.

Earthworms, also called megadriles (Annelida), cannot survive in dry soils for a long time. However, some species also occur in deserts, but only at sites with temporary or permanent moisture (e.g., in oases). In arid and semi-arid areas and steppes of the Levant (parts of Israel, Jordan, etc.), approx. 20 autochthonous annelid species, 10 - 13 of them endemic, belonging to several genera, have been found. Some non-indigenous species intentionally and unintentionally introduced from various regions of the world are common there.