Pokračování série článků o vybraných skupinách živočichů Jaderského moře navazuje na předchozí část o žahavcích (Cnidaria) a přibližuje některé zajímavé skupiny a druhy korálnatců šestičetných (Hexacorallia) a osmičetných (Octocorallia), včetně středomořského endemita, vzácného korálu červeného (Corallium rubrum).

This continuation of the series of articles on certain animal taxa and groups of the Adriatic Sea follows on from the previous part on cnidarians (Cnidaria) and presents some interesting groups and species among the hard corals, sea anemones, and their relatives (Hexacorallia) and soft corals (Octocorallia), including a Mediterranean Sea endemic, the rare Red Coral (Corallium rubrum).