Závěr cesty za flórou a vegetací Papuy-Nové Guineje je věnován člověku, neboť lidská populace zde místy stále výhradně závisí na svém přírodním prostředí. Dozvíme se, jaký je vztah místních obyvatel k řeči, k půdě, jakým způsobem využívají přírodní zdroje, především rostliny a další zajímavosti každodenního života úzce spojeného s přírodou.

This final part of our quest to find the flora and vegetation of Papua New Guinea focuses on man himself, as the human population in some places here still depends exclusively on its natural environment. The article describes the relationship of the local population to the diversity of local languages and to the land, as well as the utilization of natural resources, especially plants, and other interesting phenomena of daily life very closely associated with nature.