Autor v rámci své středoškolské odborné práce mapoval výskyt obojživelníků v mikroregionu Letovicko. Oproti dosud uváděným dokladům se mu podařilo zaznamenat výskyt 3 nových druhů (ropuchy obecné, skokana štíhlého a čolka obecného) a potvrdit 2 známé druhy (mloka skvrnitého a skokana hnědého).

The author, a secondary school pupil, mapped amphibian distribution in the Letovice region (Central Moravia). For the first time in that area, he found the Common Frog (Bufo bufo), Agile Frog (Rana dalmatina) and the Smooth Newt (Triturus vulgaris). In addition, the presence of the Fire Salamander (Salamandra salamandra) and the Common Frog (Rana temporaria) was confirmed there.