Majkovití brouci (Meloidae) jsou zajímaví svým neobvyklým vývojem zvaným nadproměna (hypermetabolie). Z vajíčka se líhne pohyblivé larvální stadium triungulin, které parazituje na larvách včel, sarančí či jiného hmyzu. Následují stadia krátkonohé larvy, klidového stadia pseudochrysalis, beznohé larvy a kukly, z níž se líhne dospělý brouk. Většina druhů majek patří v České republice mezi vzácné, ohrožené nebo dokonce kriticky ohrožené, případně vyhynulé.

Blister beetles (Meloidae) undergo hypermetamorphosis, a complex life cycle with several different larval forms. From an egg, the first larval stage (the triungulin stage) hatches and parasites or actively feeds on honeybee, grasshopper and other insect larvae. The first instar is followed by some grublike stages. The larva forms a pupa, metamorphoses and develops into the adult beetle. Most blister beetle species are rare, endangered, critically endangered or have become extinct in the Czech Republic.