Žlutě kvetoucí rostliny rodu pitulník (Galeobdolon), podobné hluchavkám, nejsou z taxonomického hlediska jednoduchou skupinou. Jejich areál zahrnuje Evropu (kromě nejsevernějších a nejjižnějších oblastí) a Malou Asii do podhůří Kavkazu. Současná literatura odlišuje zpravidla 4-5 druhů, z nichž 3 rostou na našem území, dva jako původní (G. luteum, G. montanum) a jeden okrasný (G. argentatum) zplaněle se vyskytující i ve volné přírodě. Ke kritickému zhodnocení skupiny přispěl i rozsáhlý cytometrický průzkum více než 1 000 rostlin ze sedmi evropských států.

Plants of the Galeobdolon genus with yellow flowers, similar to deadnettles, are not an easy group from the taxonomical point of view. Their area of distribution covers Europe (except the northernmost and southernmost parts) and Asia Minor up to the Caucasus foothills. On the basis of contemporary (literature) references, four to five species can be distinguished, three of which are growing on Czech territory, two of them as original species (G. luteum and G. montanum) and one ornamental species (G. argentatum) growing as an escape species in the wild. Extensive cytometric research of more than 1,000 plants from seven European countries has contributed to critical evaluation of this group.