Podorlická pahorkatina je geologicky různorodý geomorfologický celek táhnoucí se z okolí Moravské Třebové k Náchodu. V prostoru tzv. Třebovské brány docházelo v minulosti k významným migracím rostlin a živočichů, teplomilných prvků z jižní Moravy i horských druhů z Orlických hor.

The Podorlicko Hills are a geologically diverse geomorphological unit extending from the area around Moravská Třebová to Náchod. At the Třebová Gate, important plant and animal migration has occurred, so there are both thermophilous elements from South Moravia and mountainous elements from the Orlické hory Mts.