Organizování experimentů v této problematice patří k velice nákladným, proto vědecké týmy menších zemí, k nimž patří i ČR, sdružují své výzkumné kapacity v mezinárodní spolupráci. Článek seznámí čtenáře s tématy, ve kterých dosáhli naši badatelé zajímavých výsledků (např. hledání a optimalizace vztahů mezi ooplastem a jádrem, růst a zrání ovariálních oocytů savců, či sledování aktivace genů v embryích) včetně účasti na výzkumu kmenových buněk.

It is very expensive to organize experiments in this field, so the scientific teams of smaller countries, such as the Czech Republic, pool their research resources through international cooperation. This article describes the areas in which our researchers have achieved interesting results (e.g. in optimizing the relationship between the ooplast and nucleus, the growth and fertility of mammal ovarial oocytes and the study of gene activation in embryos), including their participation in stem cell research.