Chemická rozmanitost produktů sekundárního metabolismu rostlin je ohromná - do dnešní doby jsou prozkoumána pouhá 4 % rostlinných druhů, z nichž bylo izolováno více než 100 000 látek a každý rok přibývá 4 000 dalších. Tyto látky jsou prospěšné jako léčiva, barviva, ochucovadla apod. Jednou z variant jejich produkce jsou suspenzní a kořenové kultury rostlin in vitro, které splňují požadavky na velkoobjemovou kultivaci.

The chemical variability of the products of secondary plant metabolism is immense - to this day only 4% of plant species have been studied, from which more than 100,000 substances have been isolated and a further 4,000 substances are discovered each year. These substances are useful as pharmaceuticals, dyes, flavouring ingredients and so forth. One production variant involves suspension and root plant cultures in vitro, which meet the requirements for large-scale cultivation.