V současnosti se v České republice vyskytují 2 druhy mihulí - mihule potoční (Lampetra planeri) a mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae). Mihule potoční patří v ČR mezi silně ohrožené druhy, doložena byla na asi 400 lokalitách. Kriticky ohrožená mihule ukrajinská je v ČR známa jen z 1 lokality. Autor přiblížil nároky těchto živočichů na biotop, kvalitu vody a podmínky k rozmnožování.

At present, two lamprey species occur in the Czech Republic: the Brook Lamprey (Lampetra planeri) and the Ukrainian Brook Lamprey (Eudontomyzon mariae). The former is a highly endangered species inhabiting approx. 400 sites. The latter is known only at one site in the Czech Republic. The author describes habitat requirements including water quality and conditions for reproduction, applicable to both species.