První díl nového seriálu představuje pojetí lidského těla a způsoby jeho zobrazování ve starověkých civilizacích Egypta, Dálného východu (Číny a Indie), Řecka a Říma. Přibližuje také metody poznávání anatomie v dobách, kdy bylo zakázáno lidské tělo pitvat.

This first part of a new series focuses on ways in which the human body was presented in ancient cultures of Egypt, the Far East (China, India), Greece and Rome. The article describes anatomical drawing methods at times when the dissection of the human body was prohibited.