Bledule jarní (Leucojum vernum) je časně kvetoucí rostlina vlhkých stanovišť podhůří a hor. Změny ve vodním režimu mnoha dříve příhodných lokalit vedly v průběhu minulého století k postupnému ubývání populací tohoto druhu. Přesto je ještě na některých místech velmi hojná, s porosty o mnoha tisících jedinců se můžeme setkat např. ve východních Krkonoších.

Spring snowflake (Leucojum vernum) is an early flowering plant of wet localities in foothills and mountains. Changes of water regime in numerous favourable localities during the last century caused species populations to gradually diminish. Nevertheless in certain localities spring snowflake is still very abundant, e.g. in the Eastern Giant Mountains we can find thousands of plants.