Pestré druhové složení nepůvodních stromů v zámeckém parku Buchlovice umožnilo vytvoření obdoby ekologických vztahů některých nepůvodních druhů hmyzu zavlečených s dovezenými dřevinami. Je zde možné studovat např. úplné i neúplné vývojové cykly mšic skupiny korovnice (Adelgidae) vázaných na jedli kavkazskou (Abies nordmanniana) a smrk východní (Picea orientalis).

The high species diversity of non-native trees at the Buchlov Castle Park (South Moravia) has resulted in relations between some non-native insects and introduced tree species. Thus complete and non-complete development cycles in pine and spruce aphids from the family Adelgidae related to the Nordmann or Caucasian/Crimean Fir (Abies nordmanniana) and Oriental Spruce (Picea orientalis) can be studied there.