Úvodní část seriálu, který přibližuje význam praktického využití hmyzích feromonů v integrované ochraně rostlin (Integrated Pest Management - IPM). Druhově specifické působení feromonů a jejich vysoká účinnost při nízkých dávkách umožňuje efektivní kontrolu potenciálních škůdců zemědělských a kulturních rostlin při ekologicky šetrných metodách.

This article is the introductory part of a series on the applied utilisation of insect pheromones in Integrated Pest Management (IPM). Species-specific pheromone functions and their high effectiveness at low doses allow for effective environmentally friendly control of possible pests on crops and other agriculturally important plants.