Přestože 90 % rozlohy Íránu tvoří pouště a polopouště, mohou být návštěvníci překvapeni i unikátními deštnými lesy rostoucími nedaleko Kaspického moře či mangrovovými porosty v Ománském zálivu. Zajímavá je proto i druhová pestrost a výskyt mnohdy vzácných živočichů.

Although 90% of Iranian territory is covered by deserts or semi-deserts, visitors may be surprised by the unique rainforests near the Caspian Sea or mangrove growths in the Gulf of Oman. Hence the species diversity and the occurrence of many rare animal species is also remarkable there.