Ještěři z čeledi kruhochvostovitých (Cordylidae), kteří obývají především skalnaté biotopy na jihu a východě Afriky, jsou pozoruhodní zejména svými obrannými mechanismy. Zajímavou otázkou je však i původ melanických forem kruhochvostů, které se vyskytují ve dvou izolovaných populacích na jihozápadě Jihoafrické republiky.

Spinytail lizards from the family Cordylidae, which live mainly in rock habitats in southern and eastern Africa, are remarkable because of their defensive mechanisms. The origin of melanistic spinytail lizard forms living in two isolated populations in the southeastern part of the Republic of South Africa is also of interest.