Většina plodových zelenin patří do dvou čeledí - Cucurbitaceae a Solanaceae - a do Evropy byla přivezena z dalekých krajů. Jejich značná genetická variabilita poskytuje při šlechtění nových odrůd velké možnosti. Cílem šlechtění plodových zelenin je úprava obsahu výživových látek, růstových a chuťových vlastností a zejména získání odolnosti vůči patogenům. V této části několikadílného článku o plodových zeleninách je blíže popsán jeden z nejvýznamnějších zástupců - rajče (Solanum lycopersicum).

The majority of fruit vegetables belong to two families - Cucurbitaceae and Solanaceae, which were introduced to Europe from a remote part of the world. Their great genetic variability offers broad opportunities for breeding new varieties. The aim of this breeding is to regulate the content of nutrients, growth and taste characteristics and especially higher resistance to pathogens. This article, which is an instalment of a complete series, describes one of the most important representatives - the tomato (Solanum lycopersicum).