V září nebo v říjnu lze výjimečně pozorovat druhou vlnu páření užovky obojkové (Natrix natrix). Článek přináší popis tohoto v ČR málo dokumentovaného jevu.

In September or October, the second wave of mating in the Grass Snake (Natrix natrix) can exceptionally be observed. The article describes the phenomenon, which has only rarely been documented in the Czech Republic.